Sök efter dokument
 

Projekt
Visa lista
Dokumentserier
Effektiv IT
Saknad Rapport
SISU Analys
SISU Dokument
SISU Informa
SISU Publikation

 Antal dokument 94
13th Annual SCIP Conference, för omvärldsbevakare
8th International World Wide Web conference
Affärsapplikationer i 3D på internet
Affärsobjekt - dagsläge, trender, visioner
Agent Perspectives - An Overwiev with Applications in Electronic Commerce
Allt faller i bitar - komponenetbaserad systemutveckling och upphovsrätt
Användare - ett nödvändigt ont eller en självklar resurs?
Användarkrav på nästa generations talbok
Användbarheten i praktiken
Att innehållsdeklarera Internet - PICS & content rating
Betalsystem för Internet
Betalsystem för Internet - en överblick
Bredbandskommunikation i verksamheter
Bridging Enterprise Modelling to EUROMETHOD
Business Intelligence
Business Intelligence i små-och medelstora företag
CHI 96. En konferens om människa-dataorinteraktion
Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper
Competitor Analysis Update & Technology Watch Report
Complex Concept Management and Manipulation
Data Warehouse - en introduktion
Data Warehouse World 96
Datornätverk - teknik och trend
DAUG - Strategies & Resources:The Repository/Data wareh Connection!
De förberedda överlever - omvärldsbevakning
Does Technology Help Organizations To Listen?
Dynamics Consolidated - A Case Study in Public administration
EDOC '98, Enterprise Distributed Object Computing
Elektronisk tidning
En introduktion till Hybrid-dbms
ESPITIs enkätundersökning i Sverige
Exploring the Potentiality of Local/Global Communication
Fenomenet internet - Internetföretagen och deras marknad
Från traditionellt till digitalt handel med uphovsrätt
Gruppdatorteknik
Gruppdatorteknik - Användningsmodeller för verksamhetsuteveckling
Information Modelling and Knowledge Bases, 5th Euro-Japan Saminar
Informationssamhällets juridik
Informationssamverkan
Införandet av en ny teknologi
Initial Usuability Evaluation & System Architecture
IT för ömvärldsbevakning
ITs roll i produkttjänsteutveckling för bank-, försäkrings- och finansföretag samt telekomoperatörer
IT-strategisk planering - att affärsutveckla med informationsteknologi
IT-stöd för organisatoriskt lärande
Java Enterprise, Rapport från Java Buisness Expo
Java Internet Business Expo
JavaOne '98, fakta och intryck
Komponenter och komponentintrastrukturer i en global systemutvecklingsmiljö
Kvalitetssäkring och jämf av tre analysområdesmodeller
Kvinnor, män och teknologi
Metadata and PICS Management
Metadata for the Mgmt of electronic Doc in the Governmental Organd Learning Objects
Metadata on the Web using RDF
Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem
Metodram för förnyelse av informationssytem
Multimedia och media
Myndighetsinformation i informationssamhället
Människa-Teknik-Organisation
Object World West
Objektorienterade databashanterare
OMG - vad, när, hur?
Omvärldsbevakning med öppna källor - från OSS'97
OOPSLA '96, Object-Oriented Programming Systems
PayWatch 1997 - ett år med elektronisk betalning på Internet
Personuppgiftslagen - bättre lycka denna gång?
Plattformar för nätbaserad kompetensutveckling
Prestanda för interaktiva Web-system
Processmätning på Intranet
Påverkar teknologi kommunikation - eller är det tvärt om?
Rational, standardisering, infrastruktur o praxis - trender i datoriseringen av sjukvården
SIGCPR '97
SIGGRAPH 96
Spring Internet World 96 - produkter och lösningar
Synchronous Collaboration over the Internet
Systemutvecklingens roll i produktutvecklingen
Talande huvuden och dubbningsförmåga. Betydelsen av videokvalitet
Teknologi i intra- och inter-organisatorisk kommunikation
Teknologi och organisatorisk kommunikation
The Answer to the machine... Copyright in Digital Environments
The Use of PET, Privacy-Enhancing Technologies
Tilliten till den elektroniska merknaden
Trender i databranschen
Trender i persondatabranschen - rapport från Comdex/Fall 96
Trädens viskingar - Rapport från knowright '98
Utveckling av ett utvärderingsinstrument (Prodevo)
Utveckling av VRML-applikationer
WDM-WISA: A Metadata Based Tool for Web Information Analysis
Web Document Modelling & Clustering
Vertyg för omvärldsbevakning
Workflow Mgm, Att effektivisera och koordinera arbete med hjälp av IT
WWW6
WWW'96 - den femte internationella konferensen om WWW
Yrkesanvändning av WWW i Sverige

SISU Rapport
SISU Report
TRIAD
Övrigt


Personer på SISU m fl
Sök person: 
Visa alla