SISU publikation

Informationssamhällets juridik

Utgivningsår: 1998
Nummer: 3
Titel: Informationssamhällets juridik
Sammanfattning: Nya teknologier för informationsbehandling och kommunikation leder till nya krav på rättssystemet.  Hur dessa krav hanteras är bestämmande för vilket samhälle vi får. Det är därför  angeläget att juridik och teknologi utvecklas i takt med varandra. Syftet med denna rapport är att  visa var vi står idag – hur rättsapparaten hanterar den svindlande snabba utveckling som vi  bevittnat under de senaste åren. En betydande del av varje avsnitt ägnas åt ren omvärldsbevakning  inom de områden som rapporten tar upp.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Nicklas Lundblad
SP-98_03 - Informationssamhällets juridik