SISU publikation

IT-strategisk planering - att affärsutveckla med informationsteknologi

Utgivningsår: 1996
Nummer: 8
Titel: IT-strategisk planering - att affärsutveckla med informationsteknologi
Sammanfattning: Förord  Denna rapport är framtagen inom ramen för SISUs informationstjänst IT Briefing  och är ett komplement till de skräddarsydda seminarier som i huvudsak består av  presentationer och demonstrationer av modern informationsteknologi. Syftet med  rapporten är att ge beslutsfattare en översikt över några av de synsätt och ansatser  som idag används för att underbygga långsiktiga beslut om större investeringar i  informationsteknologi. Några av de begrepp som behandlas är ADB-strategi,  IT-strategi, informatisering, business process reengineering och processkartläggning.  Rapporten baseras på erfarenheter från uppdrag med syfte att hjälpa företagsledningar  att hantera större och mer långsiktiga satsningar på informationsteknologi,  intervjuer med företagsledare, litteraturstudier, samt diskussioner  med forskare och managementkonsulter.  Författaren gör inte anspråk på en heltäckande definition av begreppet ITstrategisk  planering, utan redogör på ett opartiskt sätt för begreppets betydelse  för de som driver kunskapsutveckling på området.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
SP-96_08 - IT-strategisk palnering - att affärsutveckla med informationsteknologi