Mattias Hällström (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Verktyg för grupp- och distansarbete
  Gruppdatorteknik - Användningsmodeller för verksamhetsuteveckling
  Gruppdatorteknik
  Business Process Reengineering
  Metoder för Business Process Reengineering
  Business Process Reengineering
  Datorstöd för modellintegration
  Gruppdatorteknik - ett verktyg för verksamhetsutveckling
  Business process reengineering - synsätt, metoder och stöd
  IT-strategisk planering - att affärsutveckla med informationsteknologi
  Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper
  IT2000: Effektiv IT - Förutsättningar för ett nytt utvecklingsprogram inom informationsteknologins tillämpningsområden