Effektiv IT

IT2000: Effektiv IT - Förutsättningar för ett nytt utvecklingsprogram inom informationsteknologins tillämpningsområden

Utgivningsår: 1993
Nummer: Ds 1993:43
Titel: IT2000: Effektiv IT - Förutsättningar för ett nytt utvecklingsprogram inom informationsteknologins tillämpningsområden
Sammanfattning: Svenska Institutet för Systemutveeckling redovisar i denna förstudie förutsättningarna för ett program för forskning och utveckling inom inforomationsteknologins tillämpningsområden. Programmet avser FoU inom områden som rör olika verksamheters informationsförsörjning och där de förväntade resultaten har stor ekonomisk betydelse för svenskt näringsliv och förvaltning. Förstudien har genomförts på uppdrag av Näringsdepartementet och NUTEK.
Projekt: Effektiv IT
Språk: Svenska
Författare: Matts Ahlsén
Mats R Gustafsson
Mattias Hällström
Lars-Åke Johansson
Eva Lindencrona
Sten-Erik Öhlund
Effektiv IT - IT 2000