Matts Ahlsén (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Competitor Analysis Update & Technology Watch Report
  WWW'96 - den femte internationella konferensen om WWW
  AVANCE: An Object Management System
  Initial Usuability Evaluation & System Architecture
  Några aspekter på kontorsinformationssystem
  Yrkesanvändning av WWW i Sverige
  Att innehållsdeklarera Internet - PICS & content rating
  Concepts and Notations for Open-edi Scenarios
  Om arkitektur för samverkande informationssystem
  Interoperability in Medical Information Systems State of the Art
  Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper
  The Architecture of worknets
  IT2000: Effektiv IT - Förutsättningar för ett nytt utvecklingsprogram inom informationsteknologins tillämpningsområden
  The Cooperation Manager - Design and Usage