Effektiv IT

Om arkitektur för samverkande informationssystem

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr14
Titel: Om arkitektur för samverkande informationssystem
Sammanfattning: Den här rapporten diskuterar arkitekturer för informationssystem speciellt med  avseende på samverkan mellan olika datorstödda informationssystem. Bakgrundsmaterialet  är dels de seminarier som hållits på SISU med anknytning till  projekten Affärskommunikation och Arvet, konferenser och seminarier, samt  synpunkter från olika organisationer.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Affärskomminikation och EDI
Språk: Svenska
Författare: Matts Ahlsén
EffIT-nr14 - Om arkitektur för samverkande informationssystem