SISU publikation

Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper

Utgivningsår: 1996
Nummer: 18
Titel: Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper
Sammanfattning: Sammanfattning 

Att följa och bevaka utvecklingen i omvärlden får allt större betydelse för företag 

och organisationer. Internationalisering och teknisk utveckling skapar nya 

förutsättningar för konkurrens på en global marknad. Från att tidigare helt fokuserat 

på användning av informationsteknologi för kontroll, styrning och uppföljning av 

företagets egen verksamhet ser vi nu ett ökat intresse för att nyttja 

informationsteknologi för att 

få kunskap om och förstå det som händer utanför företaget, i dess omvärld. 

I den här rapporten beskriver vi en prototyp för att dela gemensam omvärldsinformation 

i en mindre arbetsgrupp. Denna prototyp heter Cobis (Collaborative 

Business Intelligence Server) och fungerar helt integrerad med World Wide Web. 

Syftet med Cobis är att genomföra ett experiment med gemensamma omvärldsdatabaser 

i en organisation. Cobis är inriktat mot att en arbetsgrupp ska kunna 

dela, strukturera och klassificera WWW-baserad information. 

Utgångspunkten för Cobis har varit att utveckla ett stöd för mindre arbetsgrupper, till 

exempel inom ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt som arbetar i den tekniska 

frontlinjen riskerar hela tiden att bli förbisprungna av den tekniska utvecklingen. 

Därför är behovet av omvärldsbevakning i sådana projekt mycket stort. Det gäller att 

kunna hålla reda på och förstå vad andra konkurrerande utvecklingsprojekt gör men 

även att förstå vilka nya verktyg och tekniker som kan tillämpas för att nå projektets 

mål. 

Utvecklingsprojekt har också karaktären av att lärande sker inom projektet, de som 

arbetar i projektet behöver lära sig tillämpa nya tekniker och verktyg medan arbetet 

pågår. Därför föreligger även behov av att förutom omvärldsinformation även samla, 

strukturera och analysera bakgrundskunskap som är nödvändig för projektets 

genomförande.
Projekt: Cobis, Kunskapsbasen
Språk: Svenska
Författare: Matts Ahlsén
Mattias Hällström
Peter Johansson
Peeter Kool
Peter Rosengren
Ulf Wingstedt
SP-96_18 - Cobis - ett verktyg för gemensam omvärldsinformation och kunskapbaser