Peter Rosengren (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  En metod för användbarhetsdriven prototyputveckling
  Applications of a Multimedia Information Retrieval System - flve case studies
  CQL - a query language for retrieving multimedia information
  Survey of Text Retrieval Products
  Verktyg för grupp- och distansarbete
  Data Warehousing
  HYBRIS - A first step towards efficient information resource management
  Intuitive slutrapport
  HYBRIS - Ett grafiskt gränssnitt för informationsnavigering
  Intuitive tools for information retrieval - requirements and architecture
  Accessing Information in large corporate databases - the intuitive approach
  Application design with the intuitive tools - two case studies
  Trender i databranschen
  WWW'96 - den femte internationella konferensen om WWW
  IT för ömvärldsbevakning
  Elektronisk betalning på Internet - PayWatch97
  Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt
  Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar
  Rapport från COMDEX-SPRING 1995 - En av världens största datamässor
  Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper
  The Architecture of worknets