SISU dokument

Verktyg för grupp- och distansarbete

Utgivningsår: 1994
Nummer: 18
Titel: Verktyg för grupp- och distansarbete
Sammanfattning: Informationsteknologi (IT) har hittills i huvudsak används till att effektivisera enskilda  arbetsuppgifter. Vad vi nu ser framför oss under 90-talet är användning av datorer och program  för att öka effektiviteten i arbetsgrupper, hela organisationer och i förlängningen i samverkan  mellan företag. Vi kommer att få se teknik som gör det möjligt för medlemmar i en projektgrupp  att samarbeta kvalificerat kring gemensamma uppgifter, trots att de befinner sig på olika platser.  De kommer att kunna tala med varandra, se varandra och arbeta fritt och effektivt med gemensamt material. I de följande kapitlen presenterar vi tre olika exempel på grupp- och samarbetsprodukter - LiveBoard, Vistium och Proshare.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Gruppdatorteknik
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
Peeter Kool
Peter Rosengren
SD-nr18 - Verktyg för grupp- och distansarbete