Peeter Kool (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Verktyg för grupp- och distansarbete
  Intuitive tools for information retrieval - requirements and architecture
  Accessing Information in large corporate databases - the intuitive approach
  Application design with the intuitive tools - two case studies
  Standarder för grafiska användargränssnitt
  Vertyg för grafiska användargränssnitt
  Trender i databranschen
  Trender i persondatabranschen - rapport från Comdex/Fall 96
  Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt
  Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar
  DEBRIS - användargränssnitt i decentraliserad databasmiljö
  Rapport från COMDEX-SPRING 1995 - En av världens största datamässor
  Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper