SISU rapport

Vertyg för grafiska användargränssnitt

Utgivningsår: 1993
Nummer: Nr20
Titel: Vertyg för grafiska användargränssnitt
Sammanfattning: •• FORORD  Syfte: Denna rapport ger en inblick i några av de olika typer av  verktyg för konstruktion av grafiska användargränssnitt som finns på  marknaden. Vi gör en detaljerad genomgång av ett antal typiska sådana  verktyg, i syfte att belysa hur programutveckling stöds av verktygen.  Denna rapport är den andra i en serie rapporter som behandlar  standarder och verktyg för grafiska gränssnitt. Den första rapporten i  serien, SISU Rapport nr 19, Standarder för grafiska användargränssnitt,  ger en beskrivning och jämförelse av olika förslag till standarder, samt  förklarar vanliga begrepp i gränssnittssammanhang.  Målgrupp: Rapporten är teknisk till sin karaktär och riktar sig främst  till personer som ansvarar för utvärdering och val av verktyg för  systemutvecklingsprojekt där program med interaktiva grafiska gränssnitt  utvecklas.  Läsanvisning: Rapporten inleds med en kort sammanfattning. Därefter  följer en introduktion som översiktligt beskriver en möjlig klassificering  av verktyg samt de olika klassernas typiska egenskaper. Denna  översikt innehåller också några tabeller som bland annat visar hur de  beskrivna verktygen kan grupperas enligt klassificeringen.  Vi har provat verktygen mot en gemensam fallstudie där två prototyper  utvecklats. Fallstudien beskrivs sist i introduktionskapitlet.  Därefter följer beskrivningar av 13 olika verktyg där varje kapitel kan  läsas fristående.  Efter verktygsbeskrivningarna kommer kapitlet Verktygsleverantörer  som innehåller kortfattad information om ett stort antal verktyg, bland  annat namn på och adress till tillverkaren.  Observera att rapporten inte ger en totalbild av marknaden utan endast  beskriver verktyg som utgör representativa exempel. Att ett verktyg  förekommer i denna rapport innebär inte heller att SISU rekommenderar  detta verktyg.  De beskrivna verktygen har studerats från våren 1992 till vintern 1992.  SISU reserverar sig för att nya versioner av programmen kan ha släppts  sedan dess.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Per Bergsten
Marie Bern
Peeter Kool
Ulf Wingstedt
SR-nr20 - Verktyg för grafiska användargränssnitt