Ulf Wingstedt (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  En metod för användbarhetsdriven prototyputveckling
  Intuitive tools for information retrieval - requirements and architecture
  Accessing Information in large corporate databases - the intuitive approach
  Application design with the intuitive tools - two case studies
  Standarder för grafiska användargränssnitt
  Vertyg för grafiska användargränssnitt
  PayWatch 1997 - ett år med elektronisk betalning på Internet
  Omvärldsbevakning med öppna källor - från OSS'97
  Spring Internet World 96 - produkter och lösningar
  Yrkesanvändning av WWW i Sverige
  Elektronisk tidning
  Elektronisk betalning på Internet - PayWatch97
  Rapport från Web World - En konferens om World Wide Web
  Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt
  Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar
  Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper
  Vertyg för omvärldsbevakning