Övrigt

Elektronisk betalning på Internet - PayWatch97

Utgivningsår: 1997
Nummer:
Titel: Elektronisk betalning på Internet - PayWatch97
Sammanfattning: PayWatch startade i februari 1997 på initiativ av Tidningsutgivarna (TU), bransch- och  arbetsgivarorganisation för tidningar och andra företag i mediebranschen. TU:s syfte med PayWatch är att bevaka utvecklingen kring elektronisk betalning på Internet i Sverige och internationellt och via en webtjänst informera TU:s medlemsföretag och andra intresserade. TU gav Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU) uppdraget att driva PayWatch.
Projekt: Paywatch
Språk: Svenska
Författare: Mathias Axling
Peter Rosengren
Ulf Wingstedt
Elektronisk betalning på Internet - PayWatch97