TRIAD

Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar

Utgivningsår: 1994
Nummer: Nr19
Titel: Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar
Sammanfattning: l. Inledning  Modern datateknik har gjort det möjligt attlagra stora mängder data om en verksamhet  på ett effektivt och strukturerat sätt. För att dessa databaser ska kunna utnyttjas på ett  effektivt sätt i en organisation och kunna användas av alla krävs att det är enkelt att  komma åt data i databaserna.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Uttagssystem
Språk: Svenska
Författare: Peeter Kool
Peter Rosengren
Ulf Wingstedt
TRIAD-U5 - Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar