SISU publikation

Vertyg för omvärldsbevakning

Utgivningsår: 1997
Nummer: 23
Titel: Vertyg för omvärldsbevakning
Sammanfattning: En organisations omvärld förändras hela tiden. Konkurrenter, sammanslagningar och lagar  är bara några aven stor mängd olika faktorer som man måste hålla reda på. För att få en  struktur och bättre överskådlighet i sin bevakningen av omvärlden kan man använda sig av  olika programvaror - vi kallar dem verktyg för omvärldsbevakning. Vi har tittat på tio  verktyg för Knowledge Management med fokus på att vara stöd för omvärldsbevakning  och som vi tycker utmärker sig på ett eller annat sätt i en positiv mening. Det är också  viktigt att verktygen stödjer omvärldsbevakningsprocessen, vilket vi tagit med som ett kriterium.  De verktyg vi tittat på är:
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Daniel Rexed
Mikael Thorson
Ulf Wingstedt
SP_97-23 - vertyg för omvärldsbevakning