Mikael Thorson (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  De förberedda överlever - omvärldsbevakning
  13th Annual SCIP Conference, för omvärldsbevakare
  Business Intelligence
  Omvärldsbevakning med öppna källor - från OSS'97
  Vertyg för omvärldsbevakning