SISU publikation

13th Annual SCIP Conference, för omvärldsbevakare

Utgivningsår: 1998
Nummer: 11
Titel: 13th Annual SCIP Conference, för omvärldsbevakare
Sammanfattning: Sammanfattning  Årets SCIP konferens var den 13:e i ordningen och markerar genom sin storlek att intresset för  Business/Competitive Intelligence växer rejält. Det tidigare så nordamerikanskt dominerade  SCIP etableras därför nu en lokalavdelning i Sverige för att bättre ta tillvara på den växande  skaran av Skandinaviska medlemmar.  Vad är det egentligen en Competitive Intelligence Professional sysslar med och vilken bakgrund  har de? Kanske är det en fråga man hoppas få besvarad som besökare till den årliga SCIP konferensen.  Svaret som kan ges utifrån en bedömning av konferensbesökarna är att det känns som  om många fortfarande inte är säkra på sin yrkesroll – alltså mera nybörjare än ”professionals”.  Något som verkar naturligt då mycket av seminarier och workshops tydligt riktade sig till nybörjare  inom området.  Andra reflektioner är att det är mycket konsulter och självutnämnda experter inom området  som både ger presentationer och sitter med som åhörare. Var är då beslutsfattarna, omvärldsanalytikerns  kunder? En reflektion som även gjordes av den nytillträdda SCIP presidenten  Ms Ava Youngblood under sitt jungfrutal. Det kan ju på sikt vara en fara för både SCIP och  yrkesrollen om man inte lyckas intressera slutanvändarna för verksamheten.  En annan målgrupp som inte togs upp på konferensen är småföretagens speciella behov av  Competitive Intelligence. En klar miss av SCIP, då här finns stor potential för tillväxt både för  sammanslutningen men även samhällsekonomiskt.  Det mest positiva med SCIP konferensen är annars dess sociala funktion och möjligheten att på  en och samma plats träffa och lära sig från duktiga kollegor, titta på nya IT-stöd och lyssna till  intressanta föredragshållare. Att besöka konferensen rekommenderas därför till de som är aktiva  omvärldsbevakare och vill ta del av dessa händelser och kan stå ut med att det råder en viss USA  dominans över verksamheten.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Mikael Thorson
SP-98_11 - 13th Annual SCIP Conference, för omvärldsbevakare