SISU publikation

Business Intelligence

Utgivningsår: 1997
Nummer: 97:04
Titel: Business Intelligence
Sammanfattning: Rapporten redovisar några av de teorier som finns inom området Business Intelligence, som är ett övergripande begrepp och täcker in många olika "Intelligence"-funktioner som t.ex. Competitor Intelligence och Technological Intelligence.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Mikael Thorson
SP-97_04 - Business Intelligence