Daniel Rexed (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Omvärldsbevakning med öppna källor - från OSS'97
  Processmätning på Intranet
  Systemutvecklingens roll i produktutvecklingen
  ITs roll i produkttjänsteutveckling för bank-, försäkrings- och finansföretag samt telekomoperatörer
  Vertyg för omvärldsbevakning