SISU publikation

Processmätning på Intranet

Utgivningsår: 1997
Nummer: 97:11
Titel: Processmätning på Intranet
Sammanfattning: Inom projektet Processförbättring har vi under hösten 1996 och våren 1997 genomfört ett antal fallstudier. Fallstudierna har givit ass möjlighet att prova nya koncept och ideer som bland annat inneburit dramatiskt kortade ledtider för mätning i och av processer. Detta gäller både utveckling av mätinstrument och genomförande av  mätning. Fokus har hela tiden varit på processen, men med stöd av Internets grafiska gränssnitt World Wide Web, frågekonstruktionsverktyget WISE, analysprogrammet  SAS samt egenutvecklade arbetsmetoder har ledtiderna kortats avsevärt. I ett fall minskade ledtiderna från ca 2 månader till ungefär en vecka.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Processförbättring
Språk: Svenska
Författare: Lars Bergman
Sten-Erik Öhlund
Daniel Rexed
SP-97_11 - Processmätning på Intranet