Sten-Erik Öhlund (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Access to the Repository using Natural language knowledge
  Processmätning på Intranet
  Utveckling av ett utvärderingsinstrument (Prodevo)
  Gruppdatorteknik - Användningsmodeller för verksamhetsuteveckling
  ITs roll i produkttjänsteutveckling för bank-, försäkrings- och finansföretag samt telekomoperatörer
  Integrerad Systemutveckling.
  GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem
  Processförbättring för införande av Integrerad Systemutveckling
  Datorstöd för integrerad systemutveckling
  Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning
  IT2000: Effektiv IT - Förutsättningar för ett nytt utvecklingsprogram inom informationsteknologins tillämpningsområden