Effektiv IT

Datorstöd för integrerad systemutveckling

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr19
Titel: Datorstöd för integrerad systemutveckling
Sammanfattning: Integrerad systemutveckling innebar att fokusera pa att korta ledtider och hoja  kvaliteten i utvecklingen av IT-baserade produkter oeh tjanster.  Detta innebar ett utvecklingsarbete som betonar en integrerad problemlOsning  dar kunskaper sammanstralar fran olika specialistfunktioner. Tvarfunktionellt  lagarbete med kundfokusering och livscykeltankande gar som rod trad i  arbetet. Mycket arbete sker i paraUella aktiviteter dar kopplingarna ar manga.  Detta kraver en genomarbetad processhantering, en genomtänkt projektorganisation  samt projektstyrning.  Detta innebär att man står inför en komplicerad utvecklingsprocess, där olika  datorstöd kan effektivisera utvecklingsprocessen.  Rapportens syfte ar att ge ett underlag for att bedoma behov av forbättringar  oeh behov av anskaffning av datorstöd vid införande av integrerad produkt- och  processutveckling.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Systemutvecklingens ledtider
Språk: Svenska
Författare: Lars Bergman
Sten-Erik Öhlund
EffIT-nr19 - Datorstöd för integrerad systemutveckling