SISU publikation

Gruppdatorteknik - Användningsmodeller för verksamhetsuteveckling

Utgivningsår: 1997
Nummer: 10
Titel: Gruppdatorteknik - Användningsmodeller för verksamhetsuteveckling
Sammanfattning: Den här rapporten är framtagen inom projektet Gruppdatorteknik som drivs av  SISU, Svenska Institutet för Systemutveckling. Projektet stöds av NUTEK genom  ITYP-programmet. Projektets övergripande mål är att utveckla och sprida kunskap  om hur avancerad användning av informationsteknologi möjliggör nya effektivare  arbetsformer och tjänster, samt förändrade yrkesroller i tjänsteproducerande  företag. Därför har projektet i samverkan med flera företag utvecklat användningsmodeller  för gruppdatorteknik i syfte att visa hur gruppdatorer kan användas för  att:  • Effektivisera tjänsteproduktion genom nya effektivare arbetsprocesser eller  genom effektivisering av etablerade arbetsformer som t ex seminarier, möten  och sammanträden.  • Skapa nya tjänster baserade på användning av Gruppdatorteknik.  Den här rapportens syfte är att sprida kunskap om hur Gruppdatorteknik möjliggör  nya effektivare arbetsmetoder och tjänster hos mindre och medelstora kunskapsföretag.  Rapportens målgrupp är management- och datakonsulter som använder  processkartläggning som viktigt instrument i verksamhets- och systemutvecklingsarbete.  De i rapporten redovisade användningsmodellerna har utvecklats i samverkan  mellan SISU och Klaraberg Managementkonsulter AB.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
Sten-Erik Öhlund
SP-97_10 - Gruppdatorteknik - Användningsmodeller för verksamhetsutveckling