Effektiv IT

Integrerad Systemutveckling.

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr7
Titel: Integrerad Systemutveckling.
Sammanfattning: Den intensiva internationella konkurrensen, som råder sedan 80-talet, tillsammans  med en alltmer fragmenterad marknad med krävande kunder, samtidigt med en  mycket snabb teknisk utveckling, har ställt produktutvecklingen i centrum som  företagets förutsättning att överleva i nuet och på sikt.  Inom bilindustrin var företagen tidiga i att anamma en ny strategi för produktutveckling  och produktion som fått ett stort genomslag i praktiskt taget alla  industribranscher. Denna nya strategi för produktutveckling har fått många namn  som Concurrent Engineering, Simultaneous Engineering, Integrerad produktutveckling 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Systemutvecklingens ledtider
Språk: Svenska
Författare: Lars Bergman
Sten-Erik Öhlund
EffIT-nr7 - Integrerad Systemutveckling.