Effektiv IT

GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr10
Titel: GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem
Sammanfattning: Projektet Systemutvecklingens ledtider och kvalitet inom SISUs FoU-program Effektiv TT, har  tagit utgångspunkt i synsättet "Concurrent Engineering". I Sverige har benämningen Integrerad  Produktutveckling motsvarande betydelse. En grundtanke i projektet är att överföra synsättet  "Concurrent Engineering" till systemutveckling och på så vis skapa ett synsätt för "Integrerad  Systemutveckling".  I många organisationer får produktutvecklingen nu en ökad andel systemutveckling som  komponent i produktutvecklingen. Även produkterna i sig tenderar att få ett ökat IT -innehåll.  Vi tror därför att många av de lösningar som inom industrins produktutveckling används för att  korta ledtider och öka kvalitet bör vara möjliga att överföra till utveckling av informationssystem.  I Concurrent Engineering är en grundtes att man skall utforma produkten med sikte på att nå  bästa lösning sett mot produktens hela livscykel. Det innebär bl a att man gör design för att nå  god underhållbarhet.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Systemutvecklingens ledtider
Språk: Svenska
Författare: Lars Bergman
Sten-Erik Öhlund
EffIT-nr10 - GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem