SISU publikation

Utveckling av ett utvärderingsinstrument (Prodevo)

Utgivningsår: 1997
Nummer: 97:07
Titel: Utveckling av ett utvärderingsinstrument (Prodevo)
Sammanfattning: Betydelsen av produktutvecklingen som en faktor för att avgöra ett företags överlevnad på sikt har inte bara omfattat bildindustrin, som sedan 70- och 80-talen  genomgått stora förändringar. Produktutveckling är också avgörande för allt fler företagssektorer som elektronikindustrin, verkstadsindustrin, telekommunikation,  dataindustrin, bank och försäkring 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Processförbättring
Språk: Svenska
Författare: Sten-Erik Öhlund
SP-97_07 - Utveckling av ett utvärderingsinstrument (Prodevo)