Effektiv IT

Processförbättring för införande av Integrerad Systemutveckling

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr18
Titel: Processförbättring för införande av Integrerad Systemutveckling
Sammanfattning: Effektiv produktframtagning blir allt viktigare för företag som verkar i en  konkurrensutsatt omgivning. Nya strategier har utvecklats för att möta behovet  av effektivare processer för produktframtagning. En etablerad strategi är  Integrerad produktutveckling eller Concurrent Engineering.  I fokus står en stor förändring i arbetssätt, att bättre utnyttja samlad kompetens  som finns i företaget. Utmaningen ligger i att förändra attityder, organisation,  metoder och kompetens.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Systemutvecklingens ledtider
Språk: Svenska
Författare: Sten-Erik Öhlund
EffIT-nr18 - Processförbättring för införande av Integrerad Systemutveckling