SISU rapport

Standarder för grafiska användargränssnitt

Utgivningsår: 1992
Nummer: Nr19
Titel: Standarder för grafiska användargränssnitt
Sammanfattning: Syfte: I takt med introduktionen av grafiska användargränssnitt hamnar  allt fler i en situation där man överväger att standardisera alla företagets  program enligt någon av de industristandarder för grafiska  användargränssnitt som finns på marknaden. Det kan handla om att välja  MS Windows eller Macintosh, Motif eller Open Look et c. Allt för att  användarna ska känna igen sig i olika program och kunna arbeta mer effektivt.  I denna rapport har vi, utifrån specifikationerna till de mest betydande  industristandarderna på marknaden, först beskrivit standarderna var för  sig och sedan jämfört deras innehåll, för att underlätta beslut om standardisering  i svenska företag och förvaltningar. Förklaringar till många  av de begrepp som används flitigt i gränssnittssammanhang ges också.  Målgrupp: Rapporten riktar sig främst till datastrateger och alla  andra i en organisation som tänker utvärdera och välja en standard för  grafiska användargränssnitt. Även den som bara vill veta mer om vad  som rör sig i gränssnittsdjungcln kan finna mycket nyttigt.  Bakgrund: I samband med publiceringen av denna rapport ges  också SISU Rapport nr 20 ut. Den heter Verktyg för grafiska gränssnitt  och behandlar olika former av programmeringshjälpmedel för utveckling  av program med grafiska användargränssnitt enligt de standarder  som beskrivs i denna rapport. I Verktyg för grafiska gränssnitt beskrivs  de olika typer av verktyg som finns på marknaden. Dessutom provas ett  antal verktyg av olika typer mer ingående mot ett gemensamt praktikfall.  Läsanvisning: Efter en kort sammanfattning följer ett introduktionskapitel  där de viktigaste begreppen i gränssnittssammanhang beskrivs.  De följande kapitlen, 3 till 8, kommer att behandla specifikationerna av  marknadens viktigaste de facto standarder för grafiska användargränssnitt.  Fem av dem hör till bjässarna på marknaden, de används på i stort  sett samtliga moderna datorer med tillräcklig prestanda för grafik.  De facto standarderna är:  Common User Access, CUA, från IBM  MS Windows från Microsoft
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peeter Kool
Ulf Wingstedt
SR-nr19 - Standarder för grafiska användarsnitt