SISU publikation

Elektronisk tidning

Utgivningsår: 1995
Nummer: 95:23
Titel: Elektronisk tidning
Sammanfattning: Projektet Elektronisk Tidning startades med anledning av det stora  intresset för nya typer av media som finns att tillgå får den grafiska  branschen. Kompetens från olika håll var nödvändig och med anledning av  detta initierades ett samarbete mellan IMT (Institutet får medieteknik),  SISU (Svenska Institutet för Systemutveckling), Dagens Nyheter och  Telia Promotor. Ytterligare medverkande som tillkom senare i projektet  var Digital Equipment och Oracle.  Projektet initierades med en utvärdering av olika projekt i världen inom  området elektroniska tidningar, detta för att ta en kompetensgrund att stå  på. CD-ROM, on-line service, Internet och kabel-TV var de olika  möjligheter som fanns att tillgå. Analysen visade att Internet hade störst  potential och genomslagskraft för projektet Elektronisk Tidning.  Detta val föranledde val av teknik till att bli World Wide Web (WWW) på  Internet. För att hantera de stora datamängderna på ett rationellt sätt och  för att testa de nya tjänster som inspirerade projektet krävdes även en  databas  ...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Elektronisk Tidning
Språk: Svenska
Författare: Ulf Wingstedt
SP-95_23 - Elektronisk tidning