Övrigt

Rapport från Web World - En konferens om World Wide Web

Utgivningsår: 1995
Nummer: Reserapport nr 2
Titel: Rapport från Web World - En konferens om World Wide Web
Sammanfattning: World Wide Web (WWW) är en tämligen ny tillämpning av Internet som vuxit extremt snabbt i betydelse och användning. WWW är ett samlingsnamn för en arkitektur som låter Internet-anslutna  parter utbyta information i form av multimediala dokument på ett mycket enkelt sätt.  Användning och utveckling av WWW var ämnet för konferensen Web World som hölls i månadsskiftet  januari-februari i Orlando, Florida. Hittills har WWW huvudsakligen använts för informationsutbyte i  forskningsvärlden och som marknadsföringskanal av företag. Även om dessa tillämpningsområden  kommer att vara fortsatt viktiga ser vi nu nya tillämpningsområden med stor potential.
Kategori: Reserapporter
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Ulf Wingstedt
Reserapport Nr 2 - Rapport från Web World - En konferens om World Wide Web