SISU publikation

Spring Internet World 96 - produkter och lösningar

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:10
Titel: Spring Internet World 96 - produkter och lösningar
Sammanfattning: Java i alla dess former dominerade utbudet på vårens stora Internet-mässa,  Spring Internet World. Främst presenterades en lång rad utvecklingsmiljöer som  på olika sätt skapade Java-applets. På tillämpningssidan visades flera workflowoch  groupwareprodukter men den kanske främsta nyheten var att det nu finns  nyckelfärdiga Web-baserade system för tillämpningar att köpa.  De nyckelfärdiga systemen dyker nu upp inom olika tillämpningsområden, t ex vanliga  administrativa system för ekonomi, order & fakturering etc. Systemen baseras på Webteknik där gränssnittet utformas som Web-sidor som kan användas i valfri Web-Iäsare.  Ett annat område för de nyckelfärdiga systemen är elektronisk handel. Den som idag  önskar sätta upp en Internet-butik kan köpa ett färdigt system som tar hand om alla  viktiga funktioner som registrering, interaktiva kataloger och inte minst själva shoppingvagnen.  Även om systemen för Internet-butiker nu finns, så låter genombrottet för elektronisk  handel vänta på sig. Men tekniken böljar i alla fall nu komma på plats. Företag som  CyberCash, Verifone, IBM och Open Market visade att de just nu arbetar med att  färdigställa system som automatiserar en säker hantering av såväl virtuella kontanter som checkar och kreditkort. Alla kommer också att anpassa sina respektive system efter den nya standarden SET (Secure Electronic Transactions). Företrädare for branschen hävdar nu att det till årsskiftet kommer att vara säkrare att genomföra kreditkortstransaktioner på Internet än i en vanlig, reell butik  ...
Kategori: Reserapporter
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Peter Johansson
Ulf Wingstedt
SP-96_10 - Spring Internet World 96 - produkter och lösningar