SISU dokument

En metod för användbarhetsdriven prototyputveckling

Utgivningsår: 1993
Nummer: 13
Titel: En metod för användbarhetsdriven prototyputveckling
Sammanfattning: Idag är de flesta överens om att en av de viktigaste egenskaperna hos ett datoriserat  informationssystem är dess användbarhet (usability). Dåligt utformade system som inte  är anpassade för sina användare och deras arbetsuppgifter leder till krånglig och  ineffektiv användning. Ofta försvinner förväntade vinster av systemet till följd av att användarna gör fel, tvingas leta i manualer, fråga kollegor et c. Krångliga och svårförstådda system leder också till missnöjda användare med minskad arbetsglädje som följd.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peter Rosengren
Ulf Wingstedt
SD-nr13 - En metod för användbarhetsdriven prototyputveckling