SISU publikation

PayWatch 1997 - ett år med elektronisk betalning på Internet

Utgivningsår: 1998
Nummer: 3
Titel: PayWatch 1997 - ett år med elektronisk betalning på Internet
Sammanfattning: Förord  PayWatch startade i februari 1997 på initiativ av Tidningsutgivarna (TU), bransch- och  arbetsgivarorganisation för tidningar och andra företag i mediebranschen. TU:s syfte med  PayWatch är att bevaka utvecklingen kring elektronisk betalning på Internet i Sverige och  internationellt och via en webtjänst informera TU:s medlemsföretag och andra intresserade.  TU gav Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU) uppdraget att driva PayWatch.  PayWatch kommer även fortsättningsvis att bevaka utvecklingen som går in i en spännande  fas där allt fler aktörer börjar få praktiska erfarenheter av elektronisk handel. 1998 är ett år då  SET sätts i drift i Sverige och då system för mikrobetalningar börjar ta form. Utvecklingen  kring smarta kort förutses få stor betydelse för betalning även på Internet och PayWatch  kommer att följa händelserna noga. En länk till PayWatch webplats finns hos TU  http://www.tu.se.  Under 1997 har nio nyhetsbrev producerats av PayWatch-redaktionen som bl a behandlat  erfarenheter från svenska betalningslösningar, SET-standarden, smarta kort, upphovsrättsfrågor  och förtroende. Ett urval av artiklar ur nyhetsbreven publiceras här i rapportform.  Artiklarna har sammanfogats i ämnesrelaterade block och dessutom redigerats något.  Rapporten riktar sig främst mot läsare som inte kontinuerligt följt PayWatchs rapportering  på Internet och som vill ha en uppdatering av 1997 års viktigaste trender och händelser,  liksom mot trogna PayWatch-läsare som önskar en sammanfattande rapport.  Artiklarna i denna rapport kan läsas fristående. Inom parentes anges det PayWatch-nummer  som artikeln hämtats från.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Ulf Wingstedt
SP-98_02 - Paywatch 1997 - ett år med elektronisk betalning på internet-ocr