SISU publikation

Yrkesanvändning av WWW i Sverige

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:13
Titel: Yrkesanvändning av WWW i Sverige
Sammanfattning: Det lättanvända och tilltalande användargränssnittet har bidragit till att göra  Wodd Wide Web (WWW) till en global angelägenhet för i stort sett alla  kategorier av datoranvändare. Inom loppet av ett par år har WWW blivit  något av ett massmedium, men också en plattform på vilken nya tillämpningar  ständigt utvecklas. Från att ursprungligen ha varit ett verktyg för att presentera  och söka information i form av HTML-dokument, utvecklas idag flera  specialiserade tillämpningar som t ex stödjer kommunikation och samarbete.  Ett annat område som man har stora förväntningar på är elektronisk handel.  Samtidigt som WWW-tekniken tillhandahåller informationskällor och  kommunikations möjligheter som är allmänt åtkomliga, erbjuder tekniken  också möjligheter till informationsspridning och kommunikation inom  organisationer och grupper. På senare tid har intresset för organisationsoch  företagsinterna WWW-tillämpningar (s k Intranets) ökat markant.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Matts Ahlsén
Anders Segerberg
Per-Olof Svärd
Ulf Wingstedt
SP-96_13 - Yrkesanvändning av WWW i Sverige