Per-Olof Svärd (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Användbarheten i praktiken
  Yrkesanvändning av WWW i Sverige
  CHI 96. En konferens om människa-dataorinteraktion