SISU publikation

Trender i databranschen

Utgivningsår: 1995
Nummer: 95:21
Titel: Trender i databranschen
Sammanfattning: I vanlig ordning slog årets Comdex-mässa alla tidigare rekord - antalet besökare var  runt 250 000 och antalet utställare var 2200, sammanlagt lanserades 7000 nya  produkter. Vi kunde notera ett antal tekniktrender som är nya eller förstärkta medan  andra trender är avtagande eller åtminstone planar ut.  Från årets Comdex kan följande trender noteras: 

• Internet och on-line-marknaden har växt stort. On-line-företagen America On-  Line, CompuServe och Prodigy har positionerat om sig och agerar nu som ingångar  till Internet. Tekniker som är på gång: elektronisk betalning, förbättrade  sökfunktioner via avancerad fritextsökning, grupparbetsstöd. • Intranet. Användning av global nätverksstruktur som kommunikationsplattform  internt i en organisation. Två alternativ finns; Internet med WWW och AT&T  Network Notes som är baserat på Notes. Internet har den globala spridningen  medan Network Notes står för säkerhet och privata nät. 

• Datortelefoni. Ett snabbt expanderande område. Nya standarder, som TAPI och  TSAPI, och en uppsjö nya produkter gör det nu möjligt att integrera persondatorer  med företagsväxlar. Datortelefoni innebär slutet på stjärna (*) och fyrkant (#),  men också minskade underhållskostnader, förbättrad kundservice, nya telefonbaserade  tjänster. Tekniker på gång: Internet-telefoner, modem för samtidig  överföring av data och röst, text-till-tal-system. 

• Nya gränssnitt och interaktionsform er. Uppfinningsrikedomen är enorm när det  gäller nya sätt att kommunicera med datorer. Hjälmar och multimedia är idag  standard. Nu kommer också 3D-gränssnitt stort. Flera standarder finns och många  nya 3D-acceleratorer för PC lanserades. Tekniker på gång: röststyrning, kroppsstyrning,  3D, videokompression med MPEG-2.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Peeter Kool
Peter Rosengren
SP-95_21 - Trender i databranschen