SISU publikation

Trender i persondatabranschen - rapport från Comdex/Fall 96

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:26
Titel: Trender i persondatabranschen - rapport från Comdex/Fall 96
Sammanfattning: Höstens Comdex-mässa i siffror - antalet besökare var runt 225 000 och antalet  utställare var 2 100, sammanlagt lanserades 10 000 nya produkter och vi kunde  notera ett antal tekniktrender som är nya eller förstärkta.  Från årets Comdex kan följande trender ses: 

• Internet och Intranet växer fortfarande kraftigt. Av de 2 000 utställarna hade  600 st Internetrelaterade produkter. Det finns snart ingen programvara som  saknar koppling till Internet.  Tekniker som är på gång: Internetbutiker, grupparbetsstöd och utvecklingsverktyg. 

• Datorn i hemmet. Antalet utställare som visade utrustning anpassad för hemmet  har ökat mycket.  Tekniker som är på gång: TV-dator, DVD, 3D, IEEE 1394 (FireWire),  USB (Universal Serial Bus) 

• Mobila system och handhållna datorer har vuxit snabbt.  Tekniker på gång: Satellitkommunikation, Windows CE och Personliga Digitala  Assistenter. 

Årets visioner presenterades av tre inflytelserika män - Andrew Grove, VD Intet  Bill Gates, styrelseordförande Microsoft och Jim Barksdale, VD på Netscape.  Deras visioner gick ut på: 

• Intel satsar på hemmamarknaden och ska försöka att tränga ut TVn från  hemmet. 

• Microsoft ser en lysande framtid för en mer personlig persondator som känner  sin användare. Datorn skall kunna förstå tal och även gester. 

• Netscape satsar på grupprogramvara, som i det långa loppet skall integrera allt  mer funktionalitet från dagens operativsystem och fungera som huvudsakligt  användargränssnitt för användaren.
Kategori: Reserapporter
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peter Johansson
Peeter Kool
SP-96_26 - Trender i persondatabranschen