TRIAD

DEBRIS - användargränssnitt i decentraliserad databasmiljö

Utgivningsår: 1992
Nummer: U2
Titel: DEBRIS - användargränssnitt i decentraliserad databasmiljö
Sammanfattning: DEBRIS-aktiviteten har syftat till att utveckla ett användargränssnitt, som  integrerar verktyg för navigering och sökning, för ett uttagssystem mot en  decentraliserad databasmiljö.  Idag finns det verktyg som Hybris som löser problemen med utsökning av  information ur en databas effektivt, men dessa verktyg räcker inte till för  sökning i flera databaser samtidigt. Men det finns användare idag som har  tillgång till flera databaser men saknar möjligheten att rationellt utnyttja dessa  tillsammans. DEBRIS är ett försök att skapa en möjlighet för detta.  Många företag har idag investerat stora summor i olika datalager. Att få  möjlighet att utnyttja data från flera databaser kan rationalisera och  effektivisera utnyttjandet av investeringen i data.  Resultat av aktiviteten är dels en demonstrator som visar principerna för och  användandet av DEBRIS-gränssnittet samt en rapport.
Projekt: TRIAD, Hybris, TRIAD - Uttagssystem
Språk: Svenska
Författare: Peeter Kool
TRIAD-U2 - DEBRIS