Övrigt

Rapport från COMDEX-SPRING 1995 - En av världens största datamässor

Utgivningsår: 1995
Nummer: Reserapport nr 3
Titel: Rapport från COMDEX-SPRING 1995 - En av världens största datamässor
Sammanfattning: Comdex/Spring lockade fler än 100000 besökare och 1 000 utställare. Under  ComdexlSpring betonades persondatorns nya roll som kommunikationsplattform. Denna trend noterade vi redan för sex månader sedan på ComdexlFall och den tycks hålla sig.  Allt fler produkter och tjänster dyker upp för mobil användning. Programutvecklingen  för små bärbara så kallade personliga digitala assistenter börjar ta fart och vi kan förvänta  oss mängder av nya tillämpningar inom det närmaste året. Infrastrukturer börjar etableras och speciella program och tjänster finns nu tillgängliga som understödjer mobil  användning.
Kategori: Reserapporter
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Peeter Kool
Peter Rosengren
Reserapport Nr 3 - Rapport från COMDEX-SPRING 1995 - En av världens största datamässor