SISU dokument

Data Warehousing

Utgivningsår: 1994
Nummer: 24
Titel: Data Warehousing
Sammanfattning: Denna rapport ger en kortfattad introduktion till begreppet data warehousing. Syftet  med data warehousing är att ge bättre beslutstöd till en bred skara användare i en  organisation. Med ett datavaruhus menas en separat kopiedatabas, till vilken data från  operativa produktionsdatabaser kopieras och transformeras får att bättre anpassas till  frågeställande och analyser.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peter Rosengren
SD-nr24 - Data Warehousing