SISU publikation

IT för ömvärldsbevakning

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:17
Titel: IT för ömvärldsbevakning
Sammanfattning: Att följa och bevaka utvecklingen i omvärlden får allt större betydelse för företag och  organisationer. Internationalisering och teknisk utveckling skapar nya förutsättningar  för konkurrens på en global marknad. Från att tidigare helt fokuserat på användning  av informationsteknologi för kontroll, styrning och uppföljning av företagets egen  verksamhet ser vi nu ett ökat intresse för att nyttja informationsteknologi för att ha  kontroll på och förstå det som händer utanför företaget, i dess omvärld.  Generellt kan sägas att omvärlds bevakning handlar om att systematiskt samla in,  analysera och dra slutsatser av omvärldsinformation. I den här rapporten ger vi en  översikt av existerande produkter och tjänster som tillämpas inom omvärldsbevakning.  De olika produkter och tjänster som finns idag är inriktade på ett eller  flera av följande områden: 

• Aktivt söka information om omvärlden. 

• Bevakning och filtrering av omvärldsinformation. 

• Strukturera och analysera omvärldsinformation. 

Tekniskt sätt är området i snabb förändring. Orsaken är Internet och World Wide  Web. Denna nya infrastruktur för kommunikation och informationsutbyte skapar  helt nya förutsättningar för tillgång till information om omvärlden jämfört med  traditionella söktj änster.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Kunskapsbasen
Språk: Svenska
Författare: Peter Rosengren
SP-96_17 - IT för ömvärldsbevakning