Övrigt

Intuitive slutrapport

Utgivningsår: 1997
Nummer:
Titel: Intuitive slutrapport
Sammanfattning: Ett företag behöver ha tillgång till många olika informationskällor. I företagets egna databaser finns viktig information som behövs för att styra företaget t ex information om produkter, kunder, personal med mera. En annan viktig informationskälla är alla texter, bilder, ritningar, OH-presentationer med mera som finns utspridda på de  anställdas persondatorer. Kan denna information återanvändas och nyttiggöras inom organisationen så kan också företagets konkurrenskraft ökas. Tack vare ny multimedia- och kommunikationsteknik är det snart möjligt att kunna komma åt externa informationskällor runt om i hela världen. Då blir det även möjligt att bevaka konkurrenter och följa trender.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Intuitive
Språk: Svenska
Författare: Peter Rosengren
Intuitive_slutrapport