Övrigt

HYBRIS - Ett grafiskt gränssnitt för informationsnavigering

Utgivningsår: 1989
Nummer:
Titel: HYBRIS - Ett grafiskt gränssnitt för informationsnavigering
Sammanfattning: Den här användarhandledning beskriver hur du arbetar med programmet Hybris. Läs igenom kapitel l och 2 innan du startar Hybris. Hybris är ett program som utvecklats av SISU (Svenska Institutet för Systemutveckling) inom  ramen för Televerkets lA-projekt. Iden med Hybris är att göra det lätt för användaren att söka och hämta data från databaser. Hybris kan anpassas till olika databaser. Den databas du ska arbeta mot heter PULS (Produktion Underhåll Leverans Service). I en databas ligger data lagrade i tabeller som består av rader och kolumner. Det vanliga sättet att komma åt data är att ställa frågor med hjälp av ett frågespråk. Då brukar man arbeta vid en textterminal där man skriver frågor som sedan skickas till databasen.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Hybris
Språk: Svenska
Författare: Jesper Lundh
Stefan Paulsson
Peter Rosengren
HYBRIS - Ett grafiskt gränssnitt för informationsnavigering