TRIAD

Business process reengineering - synsätt, metoder och stöd

Utgivningsår: 1994
Nummer: N10:10
Titel: Business process reengineering - synsätt, metoder och stöd
Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att ge en introduktion till de synsätt, metoder och  datorstöd som idag marknadsförs under namnet Business ProcessReengineering  (BPR). Rapporten baseras på litteraturstudier, konferensbesök samt diskussioner  med förespråkare för BPR. Författaren gör inte anspråk på en heltäckande  definition avbegreppet BPR, utan försöker på ett opartiskt sätt redogöra för hur  begreppet definieras av de som driver kunskapsutvecklingen på området. I  rapporten, som innehåller ett svenskt exempel, relateras BPR till kvalitetsutveckling  och traditionella metoder för systemutveckling. Rapporten behandlar  också hur BPR kan förändra synen på systemutveckling och vilka nya krav på  kompetensprofiler som kan komma att ställas, samt vilka nya yrkesroller detta  kan resultera i.
Projekt: TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
TRIAD-N10_10 - Modelleringshandboken - Business process Reengineering