Effektiv IT

Gruppdatorteknik - ett verktyg för verksamhetsutveckling

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr16
Titel: Gruppdatorteknik - ett verktyg för verksamhetsutveckling
Sammanfattning: Ungefär 1988 började vi att anviinda projicerad datorgrafik pa SISU. De första  s k LCD-plattoma infOrskaffades inom Triad-projektet i syfte att demonstrera  programprototyper som utvecklats inom detta projekt. Dessa LCD-plattor var  mycket primitiva och kunde endast visa svart-vit Macintosh-grafik. Trots  denna begransning hade vi stor nytta av projektionstekniken under de följande  åren. Framförallt blev det möjligt for oss att pa ett kostnadseffektivt sätt  visualisera vara id'eer till verktyg för systemutveckling, verksamhetsanalys och  informationsadministration.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, SISU Studio, Effektiv IT - Verktyg för verksamhetsutveckling
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
EffIT-nr16 - Gruppdatorteknik