TRIAD

Datorstöd för modellintegration

Utgivningsår: 1992
Nummer: N6
Titel: Datorstöd för modellintegration
Sammanfattning: Direktiven från TRIAD till projektet var mycket allmänt hällna och kan samman -  fattas på följande sätt: "Realisera en prototyp för integration av begreppsmodeller"  .  Arbetets bedrivande (Hur vi gick tillväga)  Projektet startade 1/4-91 och avslutades 1719-91 i och med avrapportering och  demonstration för projektets uppdragsgivare (TRIAD).  Projektet tilldelades resurser i fonn av :  William Song: programmering.  Anders Segerberg: tekniskt stöd och programdesign.  Mattias Hällström: projektledning och programdesign.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
TRIAD-N6 - Datorstöd för modellintegration