SISU publikation

Gruppdatorteknik

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:06
Titel: Gruppdatorteknik
Sammanfattning: Med gruppdator menar vi en dator med en stor pekskärm som är särskilt anpassad  för arbete i grupp och som integrerar multimedial gruppkommunikation med särskild  programvara för grupp- & distansarbete. Syftet med denna definition är att markera  skillnaden mot vanliga persondatorer som utformats för att användas aven person.  Det här dokumentet beskriver användningsmodeller för gruppdatorstödd distansundervisning.  Användningsmodellerna har utvecklats genom experiment i samverkan  mellan SISU och Ericsson med stöd från NUTEKs ITYP-program. Gemensamt för  experimenten är att grupp datorsystemet LiveBoard från Xerox har använts och  integrerats tillsammans med utrustning för datakommunikation och programvara för  gruppsamverkan till en plattform för grupp- och distansarbete.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Gruppdatorteknik, SISU Studio
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
SP-96_06 - Gruppdatorteknik