Effektiv IT

Business Process Reengineering

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr5
Titel: Business Process Reengineering
Sammanfattning: Det här är den första rapporten inom projektet Verktyg för Verksamhetsutveckling  (VVU) - ett projekt inom forskningsprogrammet Effektiv-II. Rapportens huvudsakliga  målgrupp är beslutsfattare med förändrings ansvar - t ex AU-chefer,  datachefer och linjechefer.  VVU -projektets syfte är att utveckla och sprida kunskap om nästa generations  datoriserade metoder och arbetsformer för verksarnhetsutveckling, s k Business  Process Design och Business Process Reengineering.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Verktyg för verksamhetsutveckling
Språk: Svenska
Författare: Mattias Hällström
EffIT-nr5 - Business Process Reengineering