SISU publikation

Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:20
Titel: Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem
Sammanfattning: Rapporten är ett delresultat av det större SISU-projektet Användbar IT, vars syfte är att  minska den klyfta som finns mellan MDI-forskning (Människa-Datar-Interaktion) och  tillämpningen av dess resultat i Sverige. Inom projektets ram har en enkätundersökning  genomförts för att få en bild av hur företagen i Sverige arbetar med användbarhets frågor  och hur de ser på MDI-forskning. Enkäten besvarades av drygt 100 mjukvaruutvecklare  på 37 företag 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Användbar IT
Språk: Svenska
Författare: Per Fossum
SP-96_20 - Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem